หลักการทำงานของโรงไฟ้า Steam turbine

หมวด: Knowledge

            -แกลบจะถูกลำเลียงเข้าสู่เตาเผา เพื่อนำไปเป็นเชื้อเพลิง 

           -ความร้อนที่ได้จากการเผาแกลบ จะถูกพัดลมดูด ให้ไหลผ่าน บริเวณของหม้อต้มไอน้ำ

           -ความร้อนที่พัดผ่านหม้อต้มไอน้ำ จะถ่ายเทความร้อนให้น้ำ ในหม้อต้มไอน้ำ กลายเป็นไอน้ำ ลมร้อน ที่ออกจากหม้อต้มไอน้ำ จะมีอุณหภูมิต่ำลง จากนั้นจะผ่านระบบกำจัดฝุ่นแบบไฟฟ้าสถืตย์ หรือ ESP เพื่อให้ลมร้อนนี้ มีอนุภาคของฝุ่นควัน ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด จากนั้น จึงจะปล่อยออกสู่อากาศ ทางปล่องควัน

           -ไอน้ำที่ที่เกิดขึ้น บริเวณหม้อไอน้ำซึ่งมีแรงดันสูง  จะถูกปล่อยเข้ากังหันไอน้ำ แรงดันของไอน้ำจะดันให้กังหันไอน้ำหมุน ปลายเพลาของกันหันไอน้ำจะต่อเข้ากับ เจนเนอเรเตอร์ เมื่อเจนเนอเรเตอร์หมุนจะผลิตกระแสไฟฟ้าออกมา และจำหน่ายเข้ากับระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

           -ไอน้ำที่ผ่านกังหันไอน้ำ จะถูกทำให้เย็นลงอย่างรวดเร็ว ที่บริเวณชุดควบแน่น เพื่อให้ไอน้ำ ลดแรงดันลง และกลั่นตัวกลายเป็นน้ำ เพื่อให้มีที่ว่างสำหรับ ไอน้ำชุดใหม่ที่จะไหลทีเข้ามาแทนที่ ภายในกังหันไอน้ำ  

           -ไอน้ำจะถูกทำให้ควบแน่น บริเวณชุดควบแน่น โดยน้ำหล่อเย็น  จะไหลผ่านชุดควบแน่น ไอน้ำจะถ่ายเทความร้อน ให้กับน้ำหล่อเย็นที่ไหลผ่านนี้ ทำให้ไอน้ำเกิดการควบแน่น กลายเป็นน้ำ   น้ำหล่อเย็นเมื่อได้รับความร้อนจากไอน้ำ จะมีอุณหภูมิสูงขึ้น และน้ำหล่อเย็นนี้ จะต้องถูกทำให้เย็นลงเท่าอุณหภูมิน้ำปกติโดย หอหล่อเย็น  จากนั้นน้ำหล่อเย็นก็จะถูกป้อนกลับมา ลดอุณหภูมิของไอน้ำ ที่ชุดควบแน่น บริเวณด้านล่างของ กังหันไอน้ำ อีกครั้ง เป็นเช่นนี้เรื่อยไป

            -น้ำที่กลั่นตัวจากไอน้ำ ที่บริเวณชุดควบแน่น จะถูกปั้มป์เข้าสู่ หม้อต้มไอน้ำ เพื่อนำไปต้ม จนกลายเป็นไอน้ำอีกครั้ง เป็นเช่นนี้เรื่อยไป

          

Copyright 2012. Powered by etoro review. Phichitbiopower