ESP คืออะไร

หมวด: Knowledge


 ในกระบวนเผาไหม้ของโรงไฟฟ้า ชนิดต่างๆ จะมี ฝุ่นควัน และสารระเหยต่างๆเกิดขึ้น ซึ่งหากไม่มีกระบวนการจัดการที่ถูกวิธี ฝุ่นควันเหล่านี้จะกระจายออกมาบริเวณปล่องควัน  ระบบการเผาไหม้ที่โรงไฟฟ้าของพิจิตรไบโอเพาเวอร์ เลือกใช้ เป็นระบบ POST COMBUSTION ซึ่งเพิ่มระยะทางการเผาไหม้ให้มากขึ้น  เพิ่อให้สารระเหยต่างๆ สลายตัวและเขม่าควันที่ิอาจเกิด  ขึ้นตกลงด้านล่างบริเวณภาชนะจัดเก็บ  อย่างไรก็ดี ฝุ่นควันที่อาจผ่านกระบวนการต่างๆ มาได้ จะถูกกำจัดออก ด้วยอุปกรณ์ ESP ก่อนจะถูกปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ เพื่อให้มั่นใจว่า  คุณภาพอากาศที่ปล่อยออกมาจะสูงเกินกว่ากฎหมายกำหนด

ระบบกำจัดฝุ่น ESP เป็นระบบที่ได้รับการยอมรับว่า ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลก  ESP มีหลักการทำงานอย่างไร จึงมีประสิทธิภาพสูง และได้รับการยอมรับถึงเทคโนโลยีชนิดนี้  จะได้นำเสนอต่อจากนี้

 

เครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator ,ESP)เป็นเครื่องมือที่ใช้แรงไฟฟ้าในการแยกอนุภาค โดยใส่ประจุให้อนุภาคแล้วผ่านอนุภาคที่มีประจุเข้าไปในสนามไฟฟ้าสถิตอนุภาคจะเคลื่อนเข้าหาแผ่นเก็บที่มีศักย์ไฟฟ้าตรงข้ามกัน ESPมีประสิทธิภาพสูงมากในการดักฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 1ไมครอน ได้มากกว่า99.5%ความดันสูญเสียต่ำและสามารถจับก๊าซร้อนได้

 

หลักการทำงานของ ESP มี 3 ขั้นตอน คือ

การใส่ประจุไฟฟ้าให้กับอนุภาค

การเก็บอนุภาคที่มีประจุโดยใช้แรงไฟฟ้าสถิตจากสนามไฟฟ้า

การแยกอนุภาคออกจากขั้วเก็บไปยังถังเก็บพัก

 

ส่วนประกอบของเครื่อง ESP มีส่วนประกอบที่สำคัญ 4 ส่วน คือ

1. ขั้วปล่อยประจุ Discharge Electrodes เป็นลักษณะเป็นเส้นลวดแผ่นหรือท่อแล้วใส่ไฟฟ้าแรงดันสูงเพื่อให้

     เกิดการแตกตัวเป็นอิออน

2. ขั้วเก็บ Collection Electrodes ขั้วเก็บ ส่วนใหญ่เป็นแผ่น เนื่องจากทำให้สามารถรับปริมาณของก๊าซได้มาก

3. เครื่องแยกฝุ่น Rappers เครื่องแยกฝุ่นเอาไว้แยกฝุ่นออกจากแผ่นเก็บ

4. ถังพัก Hopper

 

ข้อควรพิจารณาด้านความปลอดภัยของเครื่อง ESP

1. ผู้ควบคุมต้องได้รับการอบรมที่เกี่ยวกับข้อปฏิบัติของเครื่องเนื่องจากมีกระแสไฟฟ้าแรงดันสูง

2. เครื่อง ESP ไม่สามารถทำงานได้หากมีก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิง (CO, CH4) หรือกระแสไฟฟ้าตก

 

 

 

 

Copyright 2012. Powered by etoro review. Phichitbiopower