โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” ประจำปี 2562

หมวด: News & Activity

วันที่ 19 มิ.ย. 2562 บริษัท พิจิตรไบโอเพาเวอร์ จำกัด

ได้สนับสนุนน้ำดื่มถ้วยจำนวน 50 ลัง ให้กับ อำเภอโพทะเล

ในกิจกรรมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม ประจำปี 2562

 

Copyright 2012. Powered by etoro review. Phichitbiopower