หยุดซ่อมบำรุงประจำปี 2562

หมวด: News & Activity

วันที่ 25 - 31 พ.ค. 2562 โรงไฟฟ้า พิจิตรไบโอเพาเวอร์

ได้หยุด Shutdown ประจำปี 2562 เพื่อบำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์

พร้อมที่จะผลิตไฟฟ้าตลอดทั้งปี และผ่านค่ามาตรฐานสิ่งแวดล้อม ตามที่กฎหมายกำหมด

และ โรงไฟฟ้าได้เริ่มจ่ายไฟปกติ วันที่ 1 มิ.ย. 2562 เวลา 15:35 น.

 

รูปภาพเพิ่มเติม ที่นี่

Copyright 2012. Powered by etoro review. Phichitbiopower