กิจกรรมประเพณีโขลกขนมจีน ประจำปี 2562

หมวด: News & Activity

 

วันที่ 18 เมษายน 2562 บริษัท พิจิตรไบโอเพาเวอร์ จำกัด

ได้สนับสนุนเงิน และน้ำดื่ม ในกิจกรรมประเพณีโขลกขนมจีน

ประจำปี 2562 ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร

Copyright 2012. Powered by etoro review. Phichitbiopower