สนับสนุนน้ำดื่มถ้วย โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

หมวด: News & Activity

 

วันที่ 12 เมษายน 2562 บริษัท พิจิตรไบโอเพาเวอร์ จำกัด

ได้สนับสนุนน้ำดื่มถ้วยให้กับ อบต.ท้ายน้ำ อบต.ทะนง อบต.โพทะเล

และเทศบาลโพทะเล จำนวนจุดละ 10 ลัง ในโครงการป้องกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

 

 

Copyright 2012. Powered by etoro review. Phichitbiopower