โครงการ “ก่อสร้างฝายมีชีวิต” อบต.ท้ายน้ำ

หมวด: News & Activity

 

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ทางบริษัท พิจิตรไบโอเพาเวอร์ จำกัด

ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ก่อสร้างฝายมีชีวิต” ได้มอบเงินสนับสนุน

และช่วยชาวบ้านตำบลท้ายน้ำก่อกระสอบทรายเพื่อใช้เป็นฝายกั้นน้ำ

Copyright 2012. Powered by etoro review. Phichitbiopower