โครงการ “ก่อสร้างฝายมีชีวิต”ต.บางคลาน

หมวด: News & Activity

 

 

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ทางบริษัท พิจิตรไบโอเพาเวอร์ จำกัด

ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ก่อสร้างฝายมีชีวิต ได้มอบน้ำดื่มจำนวน 10 ลัง

และได้ช่วยชาวบ้านก่อกระสอบทรายเพื่อใช้เป็นฝายกั้นน้ำ

บริเวณแม่น้ำยม หมู่ที่ 4 ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร

 

 

 

Copyright 2012. Powered by etoro review. Phichitbiopower