การรณรงค์การป้องกันฝุ่นละออง

หมวด: News & Activity

 

บริษัท พิจิตรไบโอเพาเวอร์ จำกัด มีมาตรการฉีดน้ำตามพื้นที่ถนนในบริเวณบริษัททุกสัปดาห์

เพื่อเป็นการรณรงค์การป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

 

Copyright 2012. Powered by etoro review. Phichitbiopower