คุณบรรจง ตั้งจิตรวัฒนากุล ร่วมเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญหลังใหม่ ณ วัดหนองบัว

หมวด: News & Activity

 

วันที่ 16 มกราคม 2562 คุณบรรจง ตั้งจิตรวัฒนากุล ประธานกรรมการ

บริษัท พิจิตรไบโอเพาเวอร์ จำกัด ร่วมเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญหลังใหม่

ณ วัดหนองบัว ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

 

Copyright 2012. Powered by etoro review. Phichitbiopower