สนับสนุนน้ำดื่มถ้วย จำนวน 60 ลัง ให้กับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร ในกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”

หมวด: News & Activity

 

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 บริษัท พิจิตรไบโอเพาเวอร์ จำกัด

ได้สนับสนุนน้ำดื่มถ้วย จำนวน  60 ลังให้กับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร

ในกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก

 

Copyright 2012. Powered by etoro review. Phichitbiopower