ได้รับรางวัล “สถานประกอบการเมืองพิจิตร เชิดชูคุณธรรม นำสังคมสู่สันติสุขที่ยั่งยืน”

หมวด: News & Activity

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 บริษัท พิจิตรไบโอเพาเวอร์ จำกัด

ได้รับรางวัล สถานประกอบการเมืองพิจิตร เชิดชูคุณธรรม นำสังคมสู่สันติสุขที่ยั่งยืน

ได้รับมอบรางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

Copyright 2012. Powered by etoro review. Phichitbiopower