ซิลิกอน

หมวด: CSR

 

 

ซิลิกอน ทางเลือกใหม่ของเกษตรกร

 

 

ข้าว เป็นพืชที่ต้องการ ซิลิกอน ปริมาณสูง  เราสามารถหาซิลิกอน ได้จาดที่ไหน และซิลิกอน  มีประโยชน์ อย่างไรต่อเกษตรกรรมของไทย  

ซิลิกอน คืออะไร?

ซิลิกอน Si เป็นธาตุที่มีมากเป็นอันดับ 2 ในโลกพบเห็นโดยทั่วไป ในรูปสารประกอบ  สารประกอบของซิลิกอนที่เราพบเห็นโดยทั่วไป ได้แก่ ทราย กระจก แผ่นโซล่าเซล เป็นต้น  

 

ซิลิกอนในนาข้าว

ในการทำนา 1 ครั้งของเกษตรกรจะได้ผลผลิตร ประมาณ  700 กิโลกรัม/ไร่

ในข้าวเปลือก 700 กิโลกรัม จะเป็นแกลบประมาณ 175 กิโลกรัม

ในแกลบ 175 กิโลกรัม จะมีซิลิกอน ที่อยู่ในรูปของขี้เถ้าแกลบประมาณ 35 กิโลกรัม

นั่นคือ ทุกๆครั้งที่เกษตรกร ทำนา ต้นข้าวจะดูด ซิลิกอน ประมาณ 35 กิโลกรัมจากพื้นดิน ในรูปของแกลบ แล้วก็ถูกนำมาทิ้งที่โรงสี หากในหนึ่งปี เราทำนา 2 ครั้ง ต่อเนื่องกัน ในเวลา 5 ปี ข้าวจะดูดซิลิกอน 350 กิโลกรัม ออกจากพื้นนาของเกษตรกร

 

แล้วซิลิกอนสำคัญต่อพืชอย่างไร?

โดยธรรมชาติ ในดินที่ทำการเพาะปลูกมีซิลิกอนอยู่ ซึ่งจะละลายน้ำออกมาช้าๆ เพื่อให้ข้าวดูดซึมเข้าทางราก ซิลิกอน จะเป็นโครงสร้างต่างๆ ของพืช เช่น ท่อน้ำ ท่ออาหาร ใบ เป็นเสมือนก้อนอิฐที่ใช้ในการก่อสร้างบ้าน พืชที่มีซิลิกอนเพียงพอ จะมีโครงสร้างที่แข็งแรง เจริญเติบโตได้ดี ทนทานต่อโรคและแมลง กลับกัน พืชที่ปลูกในดินที่ซิลิกอนไม่เพียงพอ จะอ่อนแอต่อโรคและผลผลิต ลดลงเรื่อยๆ

 

เกษตรกรรม กับ ซิลิกอน

 แหล่งซิลิกอนที่ เหมาะสมกับพืช คือ ขี้เถ้าแกลบ   เพราะขี้เถ้าแกลบ จะช่วยฟื้นฟูสภาพดิน ให้ชุ่มน้ำ ซิลิกอนในขี้เถ้าแกลบสลายตัว ละลายน้ำได้ง่าย และสารละเหยบางตัวในขี้เถ้าแกลบ มีคุณสมบัติ ช่วยไล่แมลง เพียงเกษตกร นำขี้เถ้าแกลบ ใส่กลับลงในนา จะช่วยให้ข้าวมีซิลิกอน เพียงพอที่จะต่อต้านโรคต่างๆ เกษตรกร สามารถ  ขอรับขี้เถ้าแกลบของ โรงไฟฟ้า ได้  โดยแจ้งชื่อที่อยู่ ปริมาณขี้เถ้าที่ต้องการ พร้อมระบุ ช่วงเวลาที่ต้องการใช้ ที่บริษัท พิจิตรไบโอเพาเวอร์

 

 


Copyright 2012. Powered by etoro review. Phichitbiopower