ทำไมต้องโรงไฟฟ้าฟ้าชีวมวล

หมวด: Knowledge

ทำไมต้องมีโรงไฟฟ้าฟ้าชีวมวล

        ประเทศไทย มีผลผลิตข้าวมากว่า 35 ล้านตัน คิดเป็นปริมาณแกลบ 8.75 ล้านตัน ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่า 8 แสนเมกะวัตต์ ชั่วโมง

         ความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่มากขึ้น ทำให้ประเทศไทยต้องหาแหล่งพลังงานทางเลือกอื่น มาใช้แทน ก็าซธรรมชาติ ซึ่งนับวันกำลังจะหมดไป  หลายๆ ประเทศ เลือกใช้พลังงานนิวเคลียร์ ในการผลิตไฟฟ้า แม้ว่าเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากนิวเคลียร์จะสูงขึ้นเพียงใด แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า เทคโนโลยีดังกล่าว มีความเสี่ยง เรื่องความปลอดภัย และส่งผลกระทบต่อชุมชนเป็นบริเวณกว้าง  ประเทศไทย เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ ปลูกพืชได้ หลากหลายชนิด นับเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูง ในการนำชีวมวลนำมาเป็นแหล่งพลังงาน เทียบกับหลายๆประเทศ 

      การผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล นอกจากจะมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า ไฟฟ้าจากพลังนิวเคลียร์ แล้ว ยั่งช่วยเสริมรายได้ให้กับเกษตรกร และมีศักยภาพสูงที่จะพัฒนาเป็น อาชีพหลัก ปลูกพืชแหล่งพลังงาน ในอนาคต นอกจากนั้น ยังเป็นการช่วยกำจัดเศษวัสดุ เหลือใช้จากการเกษตร อย่างถูกวิธี และปลอดภัย  การผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลจึงเป็นทางเลือกอันดับต้นๆ ในการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานอื่น นอกเหนือจากแก๊สธรรมชาติ

 

Copyright 2012. Powered by etoro review. Phichitbiopower