มารู้จักกับพลังงานสะอาด พลังงานชีวมวล กันเถอะ

หมวด: Knowledge

     พลังงานชีวมวล เป็นพลังงานที่สะสมอยู่ในต้นไม้ใบหญ้า กระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช ใช้ แสงอาทิตย์ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ และน้ำ เป็นวัถุดิบ  โดยได้ ก๊าซออกซเจน ปล่อยออกสู่อากาศ และ ได้แป้งและน้ำตาล มาสะสมไว้ตามส่วนต่างๆ ของพืชเอง    แป้งและน้ำตาลเหล่านี้  คือ พลังงานชีวมวล ซึงสามารถติดไฟ ให้พลังงานความร้อนได้ 

 

      ต้นข้าวจะสะสมพลังงานไว้ทุกส่วน ตั้งแต่เม็ดข้าวที่เรากิน เปลือกข้าวหรือแกลบ และลำต้นที่จะกลายเป็นฟางข้าว ดังนั้นเศษเหลือใช้ของต้นข้าวทั้งแกลบและฟางข้าวซึ่งเป็น "ชีวมวล" ประเภทหนึ่ง จึงสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิง   เพราะเป็นแหล่งเก็บสะสมพลังงาน เช่นกัน 

                                           

      พลังงานชีวมวล เป็นพลังงานหมุนเวียน เพราะพืชที่เรานำมาเป็นเชื้อเพลิงนั้น มีการหมุนเวียนปลูกใหม่ตลอดทุกปี ไม่เหมือนการเผาน้ำมัน กาซธรรมชาติ หรือถ่านหินซึ่งใช้แล้วหมดไป  

      พลังงานจากชีวมวล เป็นพลังงานใหม่  ที่สามารถทดแทนน้ำมัน ถ่านหิน หรือก๊าซธรรมชาติได้ แม้จะให้ความร้อนน้อยกว่า แต่ประเทศไทยมีเศษชีวมวลเหลือใช้อยู่ มากมาย ที่ยังไม่ถูกนำมาใช้  ต้นทุนหลักการผลิตชีวมวล คือ น้ำ และแสงแดด ซึ่งไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้า  การใช้ชีวมวลมาเป็นพลังงานทดแทน  ทำให้ยลดการนำเข้าน้ำมันและถ่านหินได้  ทำให้ดุลการค้าของประเทศดีขึ้นอีกด้วย

      พลังงานชีวมวล ที่ได้จากเศษวัสดุทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว แกลบข้าว เหง้ามัน ซังข้าวโพด  เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ เศษวัสดุเหล่านี้  แทนที่จะถูกปล่อยทื้งให้สลายตัวธรรมชาติ ซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษ หากเกิดติดไฟเอง หรือกลิ่นหมักหมมของเศษวัสดุ

 

                        

                                 แกลบที่ติดไฟตามธรรมชาติ ก่อให้เกิดมลพิษด้านฝุ่นควัน

        แกลบ ชีวมวลหลักของจังหวัดพิจิตร 
จังหวัดพิจิตร ปลูกข้าวได้ปีละกว่า 1.8 ล้านตัน ซึ่งเมื่อนำมาสีแปร เป็นข้าวสาร จะมีแกลบเป็นผลพลอยได้ปีละประมาณ 4 แสนตัน หรือผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 40 เมกกะวัตต์ ตลอดทั้งปี

 

 

 

Copyright 2012. Powered by etoro review. Phichitbiopower