บริษัท SGS เข้าตรวจสอบติดตามผลระบบคุณภาพ ISO9001:2015 ประจำปี 2560

บริษัท SGS เข้าตรวจสอบติดตามผลระบบคุณภาพ ISO9001:2015 ประจำปี 2560

วันที่ 21 - 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 บริษัท SGS เข้าตรวจสอบติดตามผลระบบคุณภาพ ISO9001:2015 ประจำปี...

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงไฟฟ้าพิจิตรไบโอเพาเวอร์

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงไฟฟ้าพิจิตรไบโอเพาเวอร์

วันพุธที่ 25 มกราคม 2560   ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 6 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน...

บริษัทพิจิตรไบโอเพาเวอร์ จำกัด ได้รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบัน UKAS โดย SGS (Thailand)

บริษัทพิจิตรไบโอเพาเวอร์ จำกัด ได้รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบัน UKAS โดย SGS (Thailand)

บริษัทฯ ได้รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบัน UKAS โดย SGS (Thailand)...

 • บริษัท SGS เข้าตรวจสอบติดตามผลระบบคุณภาพ ISO9001:2015 ประจำปี 2560

  บริษัท SGS เข้าตรวจสอบติดตามผลระบบคุณภาพ ISO9001:2015 ประจำปี 2560

  วันพุธ, 23 สิงหาคม 2560 07:48
 • สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงไฟฟ้าพิจิตรไบโอเพาเวอร์

  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงไฟฟ้าพิจิตรไบโอเพาเวอร์

  วันพุธ, 25 มกราคม 2560 16:54
 • บริษัทพิจิตรไบโอเพาเวอร์ จำกัด ได้รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบัน UKAS โดย SGS (Thailand)

  บริษัทพิจิตรไบโอเพาเวอร์ จำกัด ได้รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบัน UKAS โดย SGS...

  วันเสาร์, 12 พฤศจิกายน 2559 04:02

ข่าวอัพเดท

ข่าวกิจกรรม บริษัท พิจิตรไบโอเพาเวอร์ จำกัด

Copyright 2012. Powered by etoro review. Phichitbiopower